SoftCream Software Sp. z o.o. zrealizuje projekt dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  „Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego – zasoby, szkolenia, walidatory”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie programu służącego do stałego, automatycznego, działającego w sposób ciągły, wykrywania błędów dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, serwisy administracji publicznej muszą być dostosowane do potrzeb obywateli niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.1.

Aby prawidłowo projektować usługi, strony i serwisy internetowe należy mierzyć stopień wypełniania reguł dostępności. Istnieją wypracowane metody pomiaru i walidacji poprawności stron www – klasyczne oraz zautomatyzowane. Badania klasyczne polegają na analizie stron i serwisów www przez ekspertów oraz na ocenach stron przez ich użytkowników – w tym przez osoby z niepełnosprawnościami  (badanie UX – User Experience). Z uwagi na pracochłonność i czasochłonność zwykle badane są tylko wybrane strony serwisu. Metody automatyczne są nie tylko o wiele szybsze, ale także powtarzalne i dają możliwość obiektywnej analizy.

Rozwiązanie dla KPRM bazuje na sprawdzonym projekcie Polski Walidator Dostępności (w skrócie PWD Online). To wyspecjalizowany serwis internetowy monitorujący konkretną grupę stron www (obecnie są to strony Jednostek Samorządu Terytorialnego) pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  i seniorów. Sprawdzeniu podlega kilkanaście wytycznych WCAG 2.1. Na bazie tych wyników budowany jest ranking stron, a administratorzy dostają raport ze wskazówkami co należy poprawić, żeby zwiększyć dostępność serwisu.

Tworząc walidator PWD Online przyświecała nam idea stworzenia narzędzia, które przyspieszy proces dostosowywania serwisów internetowych JST do wymogów WCAG 2.1 i w pewnym stopniu będzie dopełnieniem procesu klasycznego i automatycznego badania dostępności stron www oraz wprowadzi elementy rywalizacji, które będą motywować administratorów do ciągłego ulepszania serwisów internetowych – tłumaczy Robert Śmietanka, prezes SoftCream Software Sp z o.o. – Istotną wartością PWD Online www.pwd.internet.pl jest automatyczne porównywanie wszystkich obserwowanych stron, co użytkownikom serwisu daje wyniki badania w bardzo szerokim kontekście. Wieloletnie doświadczenia związane z projektem PWD Online pozwolą nam na szybką i sprawną realizację zadania postawionego nam przez KPRM – podkreśla Robert Śmietanka.

Opublikowano:: 22/06/2021


« powrót
Kontakt

Wyślij zapytanie

    Pola oznaczone * są wymagane.

    Administratorem podanych danych osobowych jest SoftCream Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-390, przy ul. Grójeckiej 194/19. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i kontaktów marketingowych, o ile wyrażono na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.