ArchOSx to system operacyjny obsługujący zadania związane z  ochroną, gromadzeniem, długoterminowym przechowywaniem i modelowaniem danych cyfrowych. Przeznaczony jest dla wszystkich którzy przetwarzają i przechowują dane cyfrowe, szczególnie gdy bezpieczeństwo, spójność i dostępność danych są niezbędne w długim okresie czasu.

Podstawowe elementy konstrukcji systemu:

Schemat konstrukcji systemu ArchOSx

 • Oprogramowanie systemowe ArchOSx
 • Moduł REPO
 • Moduł ARCHI

Czym jest ArchOSx:

 • Archiwum w strukturze sieci danych
  System do rzeczywistego zarządzania długoterminowym archiwum danych, którego konstrukcja zbudowana jest w strukturze sieci danych, co pozytywnie wpływa m.in. na jego bezpieczeństwo, ergonomię czy elastyczność.
 • Mechanizm opieki nad fizycznym stanem danych
  System operacyjny sieci danych z wbudowanym automatycznym mechanizmem opieki nad fizycznym stanem zapisu informacji. Opatentowana automatyczna regeneracja fizycznego stanu zapisu bitów danych zastępuje kosztowną, często niewykonalną migrację.
 • Mechanizm szyfrowania absolutnego
  ArchOSx implementuje kryptografię absolutną to znaczy że w systemie używane są autorskie algorytmy kryptograficzne chroniące transmisję strumieniową danych w zakresach „poufny” oraz „tajny”. Ponadto implementuje mechanizm „Anti Reverse Engineering”. Algorytmy LeSzifr zostały specjalnie zaprojektowane dla systemu ArchOSx, ponieważ typowe metody kryptograficzne są dość zmienne i nie są oparte na kryptografii absolutnej (tylko na kryptografii silnej). Ponadto AchOSx implementuje specjalną strukturę UID do kontroli dostępu która jest ściśle związania z implementacją protokołu LeSzifr.
 • Mechanizm optymalizacji zasilania
  System operacyjny sieci danych z wbudowanym automatycznym mechanizmem optymalizacji zasilania. Opatentowana optymalizacja zasilania w strukturach sieci danych to znaczne obniżenie kosztów utrzymania systemu.
 • Jednolity rozproszony system informatyczny
  Zintegrowany mechanizm długoterminowej archiwizacji danych oraz zintegrowane przetwarzanie danych w rozproszonej strukturze informatycznej.
 • Roboty programowe
  Wspomaganie mechanizmów zarządzania w ramach aplikacji analitycznych, statystycznych oraz predykcyjnych na postawie post danych przetworzonych z danych o zdarzeniach.
 • Standard przemysłowy (Industrial Standard)
  Rozwiązanie zaprojektowane i zbudowane w oparciu o standardy przemysłowe, gwarantujące skuteczne działania i zachowanie spójności danych przez wiele lat.
 • Efektywność kosztowa
  Koszt o rząd wielkości niższy niż tradycyjne rozwiązania do przechowywania danych (taśmy, macierze)
 • Polski pomysł i wykonanie
  Koncepcja będąca wynikiem wieloletnich doświadczeń zespołu autorów i projektantów, stworzona całkowicie w Polsce. Rozwój systemu jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Możliwe zastosowania:

 • Ochrona zdrowia
 • Sądy
 • Notariaty
 • Przemysł wojskowy i obronny
 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Archiwa państwowe
 • Radio, telewizja
 • Archiwa multimedialne
 • Badania naukowe
 • Instytucje finansowe
 • Przemysł

ArchOSx to bezpieczny system długoterminowego składowania danych archiwalnych. Cechuje się pewnością zachowania spójności danych oraz ich „czytelności” w długim okresie, wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz niskim kosztem przechowywania. Rozwiązanie, może składać się dowolnej liczby kilku rodzajów „klocków”, o różnej funkcjonalności: kontrola dostępu, realizowana poprzez wyspecjalizowany blok oprogramowania zintegrowany z REPO, podręczne archiwum o wysokiej dostępności (REPO), archiwum długoterminowe, działające w drugim planie, służące do długoterminowego składowania danych (ARCHI). Komunikacja z ARCHI jest możliwa tylko poprzez REPO, co istotnie wpływa na wydajność i bezpieczeństwo systemu.

Do tego dochodzą jeszcze specyficzne, zależne od potrzeb klienta i jego aplikacji, interfejsy dostępowe. Interfejsy te mogą służyć do połączenia aplikacji klienta z REPO lub do bezpośredniego dostępu do REPO i umożliwienia klientowi przekazywania i pobierania danych z REPO (oraz z ARCHI, poprzez REPO).

 

ArchOSx vs Matrix

 

Oprogramowanie bazuje na opracowanym na potrzeby rozwiązania wirtualnym systemie operacyjnym, możliwym do konfigurowania, dostrojenia i rozwijania w zależności od potrzeb. System posiada podwójne zabezpieczenia transportu i dostępu do gromadzonych danych.

REPO jest buforem typu cache, ARCHI stanowi elektroniczną implementację archiwum, zgodnie z typowymi uwarunkowaniami tworzenia archiwum oraz ustawowymi ograniczeniami. Dostęp do ARCHI jest możliwy tylko i wyłączenie przez bufory REPO.

ArchOSx nodes

ARCHI jest zaprojektowane na potrzeby długoterminowego przechowania danych i posiada mechanizmy automatycznej kontroli fizycznego stanu zapisu danych wraz z czasowymi mechanizmami automatycznego utrzymania stanu zapisu danych bez potrzeby okresowej wymiany sprzętu. Można go rozbudować do praktycznie dowolnych rozmiarów (skalowanie przestrzeni sumarycznej zasobników). Posiada pełną optymalizację zasilania, tzn. zasobniki wymagają zasilania jedynie w trakcie wykonywania zadań zleconych. Pojedynczy zasobnik ARCHI (jedna szafa) to 300 dysków, co w przypadku zastosowania dysków o pojemności 4 TB daje całkowitą pojemność 1,2 PB. Roboczy pobór mocy takiego zasobnika to około 400 W.

Kontakt

Wyślij zapytanie

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Administratorem podanych danych osobowych jest SoftCream Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-390, przy ul. Grójeckiej 194/19. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i kontaktów marketingowych, o ile wyrażono na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.