Satellite Broadband Internet Access for Educational Multimedia Content to Unconnected Schools

Call for proposals: PP-BBSat4Edu-2019

BUDGET LINE: 02.027740

SAT4EDU to pilotażowy projekt satelitarnego dostępu szerokopasmowego do Internetu dla szkół z obszarów wykluczonych cyfrowo, finansowany przez Parlament Europejski i wdrażany przez Komisję Europejską . 

Dostęp satelitarny może być skuteczną metodą dostarczania multimedialnych treści  edukacyjnych szkołom, które obecnie mają bardzo ograniczone możliwości dostępowe. Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu projektu pilotażowego w celu sprawdzenia praktycznych aspektów dostępu satelitarnego dla szkół oraz realnej oceny takiego przedsięwzięcia. W ramach pilotażu uruchomiony zostanie szerokopasmowy dostęp do internetu w wybranych szkołach położonych na obszarach wykluczonych cyfrowych.

Wyzwanie

Mimo wysiłków mających na celu zapewnienie szybkiego dostępu do szerokopasmowego Internetu wszystkim obywatelom, przedsiębiorcom, jednostkom administracji publicznej oraz instytucjom edukacyjnym, w krajach UE ciągle jeszcze występują tzw. obszary białe, w których nikt nie oferuje dostępu szerokopasmowego i nie zapowiada takiego dostępu w najbliższej przyszłości. 

Choć formalnie inwestorzy mogą dla inwestycji w takich obszarach uzyskać wsparcie ze środków publicznych, jeśli dostęp taki nie jest oczekiwany w ciągu najbliższych trzech lat, to jednak zdarzają się przypadki, w których obszary takie pozostaną “permanentnie białe” z powodu niskiej gęstości zaludnienia, czynników demograficznych czy geograficznych (np. wioski na niewielkich wyspach lub w terenach górskich). Jednak nawet w takich wykluczonych cyfrowo miejscach niezbywalnym prawem obywateli jest dostęp do odpowiedniej edukacji, a zwłaszcza edukacji na poziomie podstawowym. Jest to niezwykle ważne w małych odległych szkołach w miejscowościach, w których dla inwestorów prywatnych i operatorów komercyjnych popyt jest niewystarczający nie tylko do pokrycia kosztów budowy sieci szerokopasmowej (z ewentualną pomocą publiczną), ale także do utrzymania tej sieci. 

Misja 

Unia Europejska wierzy, że dostęp do Internetu jest prawem człowieka a nie przywilejem. Chce zapewniać równy dostęp do szerokopasmowego Internetu, walcząc tym samym z wykluczeniem cyfrowym w regionach, które dziś są pozbawione dostępu do sieci. Dzięki dostępowi do szybkiego Internetu można wyrównać szanse, dbając o prawidłowy rozwój regionów wykluczonych cyfrowo. Unia Europejska chce systematycznie wypełniać białe plamy na mapie Europy w myśl idei Europejskie szkoły bez wykluczenia cyfrowego! 

Projekt Sat4Edu materializuje tę ideę.

Do kogo adresujemy projekt?

Do szkół zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej,, które przystąpią do pilotażu.

Jak to działa?

Na etapie pilotażu, konsorcjum SAT4EDU – podpisując stosowne porozumienia z kierownictwem szkół i/lub z ich organami prowadzącymi – zapewni wybranym szkołom dostęp satelitarny. Zapewnienie dostępu oznaczać będzie instalację sprzętu (anteny odbiorczo-nadawczej, odpowiednich modemów i routerów zapewniających transmisję dwukierunkową), usługi dostępu szerokopasmowego poprzez zawarcie przez konsorcjum stosownej umowę z dostawcą usług dostępu satelitarnego oraz podłączenie szkolnych urządzeń dostępowych (komputerów, routerów, przy czym preferowane będzie podłączenie w ten sposób szkolnej sieci lokalnej). Przez okres 12 miesięcy żadne koszty usług dostępowych nie będą obciążały szkół uczestniczących w projekcie. Koszty (wynajem/użyczenie sprzętu  oraz koszt abonamentu dostępowego) zostaną w całości pokryte przez Unię Europejską.

Konsorcjum zapewni szkołom wsparcie techniczne, w tym dotyczące ciągłości działania oraz bezpieczeństwa dostępu – zarówno w fazie konfiguracji połączenia, jak i w fazie operacyjnej a także materiały edukacyjne. W zależności od potrzeb danej szkoły konsorcjum zapewni też podstawowe przeszkolenie osobie wyznaczonej przez szkołę jako osoby odpowiedzialnej za operacyjne utrzymanie dostępu ze strony szkoły w ramach projektu. Zakres projektu nie obejmuje dostarczania przez konsorcjum treści multimedialnych. Szkoły uczestniczące w projekcie będą miały całkowicie wolną rękę w wyborze takich treści odpowiednio do ich programów edukacyjnych, ich preferencji oraz powinności prawnych itp. Po zakończeniu projektu urządzenia zostaną zdeinstalowane a świadczona usługa zostanie zakończona. Alternatywnie, szkoła będzie mogła przejąć usługę i samodzielnie ją finansować, aby zapewnić dostęp do Internetu. 

Pilot projektu

Pilotaż obejmie kilkanaście szkół położonych  w wybranych krajach członkowskich  Unii Europejskiej (planowane wdrożenia w Polsce, Grecji, na Cyprze).

Zadaniem pilotażu jest zarówno wypełnienie białych plam bez dostępu do sieci, jak i przetestowanie rozwiązań technologicznych i odpowiedź na pytanie, czy przy pomocy łączy satelitarnych można wyrównywać szanse edukacyjne na terenach dotychczas cyfrowo wykluczonych. 

 

Kontakt

Wyślij zapytanie

    Pola oznaczone * są wymagane.

    Administratorem podanych danych osobowych jest SoftCream Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-390, przy ul. Grójeckiej 194/19. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i kontaktów marketingowych, o ile wyrażono na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.