SoftCream oferuje usługi GIS (Geographic Information System)

Tworzymy i dostosowywujemy systemy GIS do potrzeb przedsiębiorstw i urządów administracji publicznej. Usługi nasze obejmują: instalację, konfigurację oprogramowania GIS, tworzenie baz danych przestrzennych, integrację danych z różnych źródeł oraz dostosowanie interfejsu użytkownika.

Produkty GIS

Router

Na podstawie danych opracować algorytm, który zapewni bardzo dobrą kolejność punktów odbioru, biorąc pod uwagę parametry, uzyskane z danych historycznych i aproksymowane na konkretny dzień.

Geokoder

Poprawne geokodowanie adresu, nawet jeśli zawiera błędy, na podstawie technik odległości od wzorca.

Urządzenie (IUM)

Urządzenie, które można wykorzystać do zbierania danych, autonomiczne, inteligentne, małe i lekkie, o długim czasie pracy na baterii. Oprócz zbierania danych do badań może być wykorzystane do śledzenia przesyłek, oraz np. do śledzenia listonoszy. Urządzenie będzie platformą rozwojową do dalszych prac, np. jako baza RFID do przesyłek na samochodzie lub nawet torbie listonosza.

Narzędzia  (GIS)

W ramach projektu opracowane zostały narzędzia, które oferujemy na licencji  otwartego oprogramowania.

 • Cream POSQL Claster – przygotowane i udokumentowane narzędzie open sourse do budowy clustra PostgreSQL  z użyciem narzędzi repmgr.
 • Cream Map Tolls – komponenty w AngularJS wykorzystujące OpenLayers do budowy GUI związanego z operowaniem na mapie.
 • Cream TERYT Tools – narzędzia do przetwarzania danych adresowych PRG, TERYT i NOBC.
 • Cream geoCoder Tools – komponenty geokodowania i odwrotnego geokodowania.
 • Cream DTM Tools – komponent obsługi map cyfrowych DTM.
 • Cream Queuing Monitor – moduł do wykonywania i monitorowania zadań w tle.

 

 

Zakres naszych usług

 • Analiza danych przestrzennych:  przeprowadzanie analizy danych przestrzennych dla klientów (analiza odległości, analiza strefy wpływu, analiza punktów przecięcia, analiza kosztów podróży itp.)
 • Wizualizacja danych przestrzennych: tworzymy interaktywne mapy i wykresy na podstawie danych przestrzennych (tworzenie map internetowych, aplikacji mobilnych, narzędzi wizualizacji danych, układów kartograficznych itp.)  Wizualizacja danych przestrzennych pomaga w lepszym zrozumieniu i prezentacji informacji geograficznych.
 • Geokodowanie i odwrotne geokodowanie: Oferujemy usługi geokodowania oraz sztandarowy nasz produkt CreamGeocoder , który przekształca adresy na współrzędne geograficzne i odwrotnie. Oferujemy integrację  z usługami geokodowania zewnętrznych aplikacji.
 • Tworzenie aplikacji GIS: Projektujemy, implementujemy i wdrażamy aplikacje GIS, które umożliwiają klientom dostęp, edycję i analizę danych przestrzennych.
 • Zarządzanie danymi przestrzennymi: Pomagamy i wspieramy w zarządzaniu danymi przestrzennymi, takimi jak zbieranie, przechowywanie, aktualizacja i udostępnianie danych (zarządzanie bazami danych przestrzennych, tworzenie mechanizmów kontroli jakości danych, tworzenie interfejsów programistycznych do integracji z innymi systemami itp.)
 • Szkolenia i wsparcie techniczne: Oferujemy szkolenia i wsparcie techniczne związane z obsługą systemów GIS. Szkolenia obejmują zakres korzystania z oprogramowania GIS, szkolenia w zakresie analizy danych przestrzennych, szkolenia w zakresie tworzenia aplikacji GIS itp. Oferujemy również wsparcie techniczne w przypadku problemów związanych z systemem GIS.
Kontakt

Wyślij zapytanie

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Administratorem podanych danych osobowych jest SoftCream Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-390, przy ul. Grójeckiej 194/19. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i kontaktów marketingowych, o ile wyrażono na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.