LeSzifr to unikalny projekt wykonania narzędzi do budowania skalowalnej, zorganizowanej struktury tworzącej archiwum w strukturze sieci danych przeznaczonych dla małych, średnich oraz dużych firm i organizacji chcących chronić swoje i nasze dane stanowiące niejednokrotnie dorobek cywilizacji. Projekt LeSzifr implementuje mechanizmy szyfrowania absolutnego odporne na wrogie ataki aplikacji typu spyware do których zalicza się między innymi oprogramowanie pochodzące z NSO Group – Pegasus spyware.

Zasobnik LeSzifr Try służy do budowy skalowalnych elektronicznych archiwów, które spełnią następujące postulaty:

 • jest elektroniczne z dostępem on-line (tryby „na życzenie” oraz „na zamówienie”);
 • jest zbudowane z powszechnie dostępnych elementów elektronicznych, a nie egzotycznych (dostępność);
 • zbieranie danych i ich przechowanie musi spełniać wymogi ustawowe tzn. musi być w miejscu instytucji upoważnianej – nie ma outsourcingu dla Archiwów i kolekcjonowania danych wrażliwych, poufnych, tajnych i ściśle
 • posiada wbudowany mechanizm ochrony fizycznego stanu zapisu danych
 • posiada strukturę sieci danych
 • posiada mechanizmy zabezpieczenia danych poufnych, tajnych i ściśle tajnych

Zasobnik będzie posiadał unikalne nowe nigdzie nie stosowanie mechanizmy „zapobiegania starzenia się danych”:

 • Mechanizm przygotowania redundancji danych bliskiego zakresu.
 • Mechanizm szorowania niewygodnych stanów energetycznych za pomocą algorytmów mieszających ( kodowany głęboki dihtering)
 • Szyfrowanie danych „na poleżenie” – szyfrowanie w szumie spełniające w zasadzie twierdzenie Shannona o szyfrowaniu doskonałym.

Obecnie na rynku jest brak oferty na systemy zapewniające długoterminowe przechowywanie danych cyfrowych. Nie istnieją żadne rozwiązania, które rozwiązują problemy przedsiębiorców oraz administracji państwowej w tym zakresie. Na rynku istnieją jedynie systemy kopii zapasowych / backup’ów, przechowywania plików, baz danych. Systemy te już w samych swoich założeniach konstrukcyjnych nie pozwalają na skuteczne zabezpieczenie informacji przed procesami starzenia się danych, których źródłem są nieubłagane prawa natury jak również nie pozwalają na stosowanie innowacyjnych i skutecznych metod analizowania oraz modelowania zawartych w nich informacji. Tradycyjne systemy gromadzenia danych nie posiadają również mechanizmów regeneracji informacji implementowanych w formie sprzętowej i/lub programowej, co w sposób nieunikniony prowadzić będzie do utraty informacji, która nie zostanie skutecznie przeniesiona na nowe urządzenia po utracie resursów (gwarancji oraz utrzymania tych systemów)

W wyniku prowadzonych w ramach projektu prac badawczych i rozwojowych opracowany zostanie nowy mechanizm LeSzifr, wprowadzający innowacyjne metody zabezpieczenia dokumentu elektronicznego przed procesami „starzenia się danych”.

Przeprowadzone zostaną badania w zakresie analizy mechanizmów cechowania plików dla długoterminowego przechowywania danych wraz z opracowaniem matematycznych metod wewnętrznego cechowania plików oraz bloków danych a także zostaną opracowanie i wybrane metody oraz algorytmy pomiarowe i statystyczne do ustalenia rozkładu błędów przy długookresowym przechowaniu, pozwalających na ocenę autentyczności cechowanego dokumentu.

Powstanie także sprzętowy model zasobnika do długoterminowego przechowywania plików danych cyfrowych.

Korzyści jakie będą wynikiem wdrożenia niniejszego produktu wynikać będą z długoterminowych możliwości przechowywania dokumentów oraz z możliwości ich cechowania co ma istotne znaczenie w przypadku dokumentów ECN, dóbr kultury itp. (przechowywanych wieczyście) oraz mniejsze znaczenie w przypadku innych dokumentów np. EDM.

Zasobniki stosowane przez notariuszy będą gwarantowały przechowywanie dokumentów przez czas minimum 50 lat oraz będą oferowały możliwość udostępnienia dokumentu, jego  cechowania, weryfikowania procentu integralności oraz źródła pochodzenia uniwersalnymi, fizycznymi metodami – zasobnik stanowić będzie swego rodzaju kapsułę czasu dla dokumentu elektronicznego.

Projekt  jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Kontakt

Wyślij zapytanie

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Administratorem podanych danych osobowych jest SoftCream Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-390, przy ul. Grójeckiej 194/19. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i kontaktów marketingowych, o ile wyrażono na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.