Projekt „Prace badawcze nad prototypem ArchOS” jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

RPMA.01.02.00-14-A175/18-01
Beneficjent: SoftCream Longina Śniecikowska-Bareńska
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 578 512,51 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 174 073,98 PLN

Cele projektu

Celem projektu o charakterze B+R jest wykonanie prac badawczych i rozwojowych, które mają doprowadzić do opracowania modelu długoterminowego archiwum czynności notarialnych oraz instalacji pilotażowej ArchOS będącej jednocześnie nieoperacyjnym prototypem. W ramach prac projektu B+R wykonane zostaną prace badawcze mające na celu opracowanie pilotowej instalacji długoterminowego archiwum czynności notarialnych. Na podstawie wyników prac badawczych, w wyniku prac rozwojowych opracowany zostanie model/prototyp, który zostanie wykorzystany do przygotowania i wdrożenia nowego produktu skierowanego na rynek.

Planowane efekty

W projekcie przeprowadzone zostaną prace badawcze, których efektem będzie:

 • ogólny schematu oraz schematu działania archiwum na potrzeby długoterminowego przechowywania danych notarialnych, z uwzględnieniem aspektów fizycznych pamięci masowych;
 • analiza formatów danych oraz przygotowanie ich definicji do potrzeba notarialnych, z uwzględnieniem aspektów fizycznych pamięci masowych.
 • projekt systemu zabezpieczeń archiwum;
 • model struktury i oprogramowania Repo oraz Archi;
 • projekt systemu autentykacji oraz transportu danych między systemami autonomicznymi za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych;
 • innowacyjna koncepcja GUI dla aplikacji klienckiej ArchOS;
 • projekt modułu sprzętowego ArchOS (REPO i ARCHI).

Zarys rozwiązania

System jest zbudowany w strukturze sieci danych. REPO jest typowym archiwum podręcznym o działaniu ciągłym w czasie; dostęp do REPO odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji klienckiej. Do REPO można przekazywać dane w formie plików (system nie przyjmuje strumieni danych z kamer lub urządzeń pomiarowych, jeśli nie mają formy plików).

Klient REPO jest aplikacją działającą w systemach Windows i Linux (planowane: OSX). Dane z REPO są automatycznie przenoszone do ARCHI. Zgodnie z zasadami budowy archiwów, dane w zasobnikach ARCHI nie mogą być kasowane ad-hoc. Tego typu procedura składa się z dwóch procesów: administracyjnego brakowania dokumentów oraz czynności technicznej – kasowania zapisu (co w przypadku ARCHI wymaga działania co najmniej dwóch osób). REPO jest buforem archiwum podręcznego i użytkownik może skasować zapis przed przeniesieniem do ARCHI.

Rozmiar bufora REPO jest uzależniony od lokalnych potrzeb i może być powiększony w dowolnym momencie. Dane przechowywane w REPO są kasowane po określonym czasie (cache time) i pozostają dostępne tylko w ARCHI. Czas przetrzymywania danych w REPO ustala administrator systemu.

Zasobniki ARCHI powinny być skonfigurowane redundantnie dla zwiększenia bezpieczeństwa przechowania danych.

Wynikiem prac rozwojowych będzie nieoperacyjny prototyp ArchOS (REPO i ARCHI).

Kontakt

Wyślij zapytanie

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Administratorem podanych danych osobowych jest SoftCream Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-390, przy ul. Grójeckiej 194/19. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i kontaktów marketingowych, o ile wyrażono na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.