Projekt „Prace badawcze nad prototypem ArchOS” jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

RPMA.01.02.00-14-A175/18-01
Beneficjent: SoftCream Longina Śniecikowska-Bareńska
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 578 512,51 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 174 073,98 PLN

Cele projektu

Celem projektu o charakterze B+R jest wykonanie prac badawczych i rozwojowych, które mają doprowadzić do opracowania modelu długoterminowego archiwum czynności notarialnych oraz instalacji pilotażowej ArchOS będącej jednocześnie nieoperacyjnym prototypem. W ramach prac projektu B+R wykonane zostaną prace badawcze mające na celu opracowanie pilotowej instalacji długoterminowego archiwum czynności notarialnych. Na podstawie wyników prac badawczych, w wyniku prac rozwojowych opracowany zostanie model/prototyp, który zostanie wykorzystany do przygotowania i wdrożenia nowego produktu skierowanego na rynek.

Planowane efekty

W projekcie przeprowadzone zostaną prace badawcze, których efektem będzie:

  • ogólny schematu oraz schematu działania archiwum na potrzeby długoterminowego przechowywania danych notarialnych, z uwzględnieniem aspektów fizycznych pamięci masowych;
  • analiza formatów danych oraz przygotowanie ich definicji do potrzeba notarialnych, z uwzględnieniem aspektów fizycznych pamięci masowych.
  • projekt systemu zabezpieczeń archiwum;
  • model struktury i oprogramowania Repo oraz Archi;
  • projekt systemu autentykacji oraz transportu danych między systemami autonomicznymi za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych;
  • innowacyjna koncepcja GUI dla aplikacji klienckiej ArchOS;
  • projekt modułu sprzętowego ArchOS (REPO i ARCHI).

Zarys rozwiązania

System jest zbudowany w strukturze sieci danych. REPO jest typowym archiwum podręcznym o działaniu ciągłym w czasie; dostęp do REPO odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji klienckiej. Do REPO można przekazywać dane w formie plików (system nie przyjmuje strumieni danych z kamer lub urządzeń pomiarowych, jeśli nie mają formy plików).

Klient REPO jest aplikacją działającą w systemach Windows i Linux (planowane: OSX). Dane z REPO są automatycznie przenoszone do ARCHI. Zgodnie z zasadami budowy archiwów, dane w zasobnikach ARCHI nie mogą być kasowane ad-hoc. Tego typu procedura składa się z dwóch procesów: administracyjnego brakowania dokumentów oraz czynności technicznej – kasowania zapisu (co w przypadku ARCHI wymaga działania co najmniej dwóch osób). REPO jest buforem archiwum podręcznego i użytkownik może skasować zapis przed przeniesieniem do ARCHI.

Rozmiar bufora REPO jest uzależniony od lokalnych potrzeb i może być powiększony w dowolnym momencie. Dane przechowywane w REPO są kasowane po określonym czasie (cache time) i pozostają dostępne tylko w ARCHI. Czas przetrzymywania danych w REPO ustala administrator systemu.

Zasobniki ARCHI powinny być skonfigurowane redundantnie dla zwiększenia bezpieczeństwa przechowania danych.

Wynikiem prac rozwojowych będzie nieoperacyjny prototyp ArchOS (REPO i ARCHI).

Kontakt

Wyślij zapytanie

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.