SoftCream Software wykona dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogólnopolski system monitorowania jakości Internetu. Nasza firma złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tego zadania.  Wartość zamówienia podstawowego 12 573 798 zł wartość prawa opcji 5 535 000 zł.

Przedmiotem projektu SMJI jest E-Usługa pod nazwą Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług dostępu do Internetu (IAS –ang. Internet Access Service). Projektowana E-Usługa pozwoli w szczególności na automatyczną weryfikację i przedstawienie Użytkownikom Końcowym, korzystającym z usługi IAS zmierzonych parametrów testowanych usług a także odniesienie ich do wartości deklarowanych przez Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych. Jednocześnie, usługa dostarczy Użytkownikom Końcowym:

 1. Dedykowane urządzenia pomiarowe -próbniki konsumenckie badające parametry ilościowe (takie jak prędkość łącza, opóźnienie oraz zmienność opóźnienia) oraz parametry jakościowe (takie jak klasy QoS, bezpieczeństwo łącza oraz analiza ruchu i ataków na łącze). Będą one bezpłatnie użyczane przez UKE.
 2. Próbniki sieciowe -operatorskie, instalowane w węzłach sieci, badające parametry działania sieci stanowiące element komplementarny w stosunku do próbników konsumenckich. Próbniki będą certyfikowane przez niezależny podmiot certyfikujący. SMJI będzie zarządzany i obsługiwany przez UKE.

System Monitorowania Jakości Internetu zapewni

 • dostęp do wysokiej jakości informacji o usługach IAS dla szerokiego grona odbiorców (głównie konsumentów);
 • dostęp do niezaprzeczalnych informacji o faktycznej jakości świadczonych usług IAS o odpowiedniej mocy dowodowej (w przypadkSoftCream Software wykonau postępowania reklamacyjnego, przed Prezesem UKE lub sądem);
 • dostęp do informacji na temat jakości publicznie dostępnych usług IAS poszczególnych dostawców / operatorów w testowanej lokalizacji;
 • możliwość poinformowania / zareklamowania niezgodności parametrów dostarczanej usługi z deklarowanymi w trybie ADR, oraz udzielenia odpowiedzi zwrotnej przez PT do konsumenta;
 • możliwość zgłoszenia do UKE niezgodności parametrów usługi z deklarowanymi przez PT oraz udostępnienia konsumentowi informacji o wyniku analizy zgłoszenia;
 • prezentacja klientom zagregowanej, bieżącej ilości zgłoszeń we wskazanej lokalizacji (np. powiat, województwo).

https://www.youtube.com/watch?v=eg3L_yh6n

 

Zobacz również:

https://atlas.ripe.net/results/maps/network-coverage/

https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-smji,1688.html​

 

Opublikowano:: 16/11/2022


« powrót
Kontakt

Wyślij zapytanie

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Administratorem podanych danych osobowych jest SoftCream Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-390, przy ul. Grójeckiej 194/19. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i kontaktów marketingowych, o ile wyrażono na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.