Informacja prasowa

Szanowni Państwo – Firma SoftCream Software zakończyła współpracę z  Urzędem Komunikacji Elektronicznej w zakresie rozbudowy Systemu PIT-2. Ostatnie przekazanie kluczowych elementów produktu miało miejsce w dniu 30.08.2023. Od tego czasu Urząd nie wywiązał się z obowiązków wynikających z rzetelnego odbioru produktu a po dniu 15.10.2023 zaprzestał współpracy z Wykonawcą.

Firma nasza wielokrotnie zwracała się do Zamawiającego o uwzględnienie wniosków Wykonawcy w zakresie poczynienia niezbędnych uzgodnień dotyczących koniecznej asysty, wsparcia, utrzymania i rozwoju Rozbudowanego Systemu PIT w okresie sprawozdawczym ale do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy porozumienia w sprawie świadczenia tych usług.

Dlatego czujemy się w obowiązku poinformowania operatorów telekomunikacyjnych o zaistniałym stanie rzeczy. Wobec braku współpracy Zamawiającego oraz braku stanowiska w  sprawie świadczenia w/w usług nie ponosimy odpowiedzialności za działanie systemu PIT-2 w szczególności za:  https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/strona-glowna/ oraz  https://pitmap.uke.gov.pl/

 

Czym jest dzisiaj Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT)?

System PIT jest zaawansowanym systemem teleinformatycznym, który umożliwia zbieranie, przetwarzanie, prezentowanie i udostępnianie danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej. Zawiera informacje o publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających kolokację, a także o obecnej i przyszłej infrastrukturze technicznej oraz kanałach technologicznych. PIT jest kluczowym narzędziem dla inwestorów, dostarczając kompleksowych informacji o aspektach formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji. Ułatwia planowanie i wykonanie projektów w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, a także pozwala na efektywne wykorzystanie istniejących zasobów.

Funkcje Punkt Informacyjnego ds. Telekomunikacji obejmują:

•Dostarczanie informacji o zasięgu obecnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz publicznych sieci,

•Udostępnianie danych o budynkach przygotowanych na kolokację,

•Przedstawianie wymaganych procedur i formalności przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną,

•Informowanie o aktualnych stawkach opłat za użytkowanie pasa drogowego.

Dodatkowo, PIT zapewnia wszystkim operatorom sieci dostęp do danych o istniejącej i planowanej infrastrukturze technicznej oraz kanałach technologicznych, wspierając rozwój i optymalizację sieci telekomunikacyjnych.

Opublikowano:: 08/02/2024


« powrót
Kontakt

Wyślij zapytanie

    Pola oznaczone * są wymagane.

    Administratorem podanych danych osobowych jest SoftCream Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-390, przy ul. Grójeckiej 194/19. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i kontaktów marketingowych, o ile wyrażono na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.