Systemu Monitorowania Jakości Internetu

System wdrażany przez SoftCream Software w ramach projektu „Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu”.

Bieżąca ocena jakości usług nabiera istotnego znaczenia przy wzroście liczby usług cyfrowych oddziałujących na obszary gospodarki, dostarczanych za pośrednictwem sieci. Podstawowy parametr, jakim jest maksymalna przepustowość łącza staje się niewystarczający do oceny rzeczywistej dostępnej przepustowości, stabilności łącza czy opóźnień. Wzrastające wykorzystanie usług wideokonferencji jest jednym ze szczególnie wrażliwych przypadków, w których brak stabilności łącza internetowego powoduje utratę informacji w czasie rzeczywistym.

SMJI pozwoli na automatyczną weryfikację i przedstawienie konsumentom lub podmiotom gospodarczym parametrów testowanych usług w odniesieniu do wartości deklarowanych przez dostawców usługi Internetu. Ponadto, dzięki zastosowaniu odpowiednich pomiarów pozwoli na przedstawienie przystępnej informacji o użyteczności łącza do określonych zastosowań.

Monitorowanie jakości usług dostępu do sieci Internet ma dostarczyć dodatkowych informacji dla Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych wykorzystywanych w procesie planowania inwestycji i rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, niezależnie od medium transmisyjnego.

W ramach funkcjonalności SMJI możliwa będzie dokładna analiza parametrów jakościowych oraz ilościowych oferowanych przez dostawców Internetu w celu podjęcia świadomego wyboru operatora usług IAS. Dodatkowo, pomiary realizowane przez certyfikowane próbniki będą mogły stanowić niepodważalną podstawę w procesie reklamacyjnym klienta w stosunku do nieprzestrzegania parametrów jakościowych oraz ilościowych przez dostawcę.

Aplikacje E-Usługi realizowane będą za pomocą Systemu Monitorowania Jakości Internetu (SMJI) poprzez stacjonarne i mobilne urządzenia IT oraz specjalistyczne próbniki pomiarowe, zainstalowane u Użytkowników Końcowych (próbniki konsumenckie) oraz węzłach PT (próbniki sieciowe), w sieci Internet na terenie kraju.

Dane i wyniki prowadzonych pomiarów będą gromadzone w centralnej bazie danych obsługiwanej w systemie 24h/7d. SMJI będzie przygotowany na pracę w reżimie big data. W odróżnieniu od obecnych rozwiązań, będzie on oferował szczegółowe wyniki online klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym.

E-Usługa będzie obejmowała udostępnienie próbników konsumenckich i sieciowych, serwis internetowy wraz z aplikacjami pomiarów, eksploracji danych, analizy statystycznej, raportowania i wizualizacji wyników na indywidualnym, uwierzytelnionym koncie dedykowanym dla danego użytkownika, poprzez graficzny interfejs użytkownika umożliwiający wykorzystywanie funkcji interaktywnej mapy.

Z danych pozyskanych od użytkowników powstania wirtualna mapa jakości Internetu – dzięki temu sprawdzić, który dostawca w Twoim regionie dostarcza najlepszą usługę. To wpłynie na konkurencyjność rynku i jakość świadczonych usług!

SMJI dostarczy Użytkownikom Końcowym:

 1. Dedykowane urządzenia pomiarowe – próbniki konsumenckie badające parametry ilościowe (takie jak prędkość łącza, opóźnienie oraz zmienność opóźnienia) oraz parametry jakościowe (takie jak klasy QoS, bezpieczeństwo łącza oraz analiza ruchu i ataków na łącze). Będą one bezpłatnie użyczane przez UKE.
 2. Próbniki sieciowe – instalowane w węzłach sieci, badające parametry działania sieci i stanowiące element komplementarny w stosunku do próbników konsumenckich. Próbniki będą certyfikowane przez niezależny podmiot certyfikujący.

Interesariusze projektu:

 1. Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni (typ A2B)
 2. Użytkownicy Końcowi (typ A2C)
 3. Urząd Komunikacji Elektronicznej

Główne cechy systemu:

 1. przeprowadzanie certyfikowanych pomiarów łącza za pomocą sieci próbników;
 2. badanie ilościowe łącza (w tym w postaci ciągłej):
  • prędkość łącza, latencja na łączu, liczba utraconych pakietów,
  • wyznaczanie wartości jednoznacznych, ustandaryzowanych metryk, np. określonych przez rekomendację ITU-T Y.15402, takich jak:
   • opóźnienie przekazu pakietów – IPTD (IP Packet Transfer Delay),
   • zmienność opóźnienia przekazu pakietów – IPDV (IP Packet Delay Variation),
   • poziom strat pakietów – IPLR (IP Packet Loss Ratio),
   • poziom błędnych pakietów – IPER (IP Packet Error Ratio),
   • przepływność na poziomie pakietów – IPPT (IP Packet Throughput), przepływność bajtowa IPOT (Octet-based IP Packet Throughput),
   • dostępność usługi IP (IP service availability),
  • wyznaczanie wartości jednoznacznych, ustandaryzowanych metryk, np. określonych przez IETF IPPM (IP Performance Metrics) Working Group3, takich jak:
   • dostępność (connectivity),
   • opóźnienie OWD (One Way Delay),
   • zmienność opóźnienia przekazu pakietów IPDV (IP Packet Delay Variation),
   • opóźnienie pakietów w pętli (Round Trip Delay),
   • straty pakietów OWL (One Way Packet Loss),
  • dodatkowe pomiary ilościowe zidentyfikowane na etapie analizy przedwdrożeniowej
 3. badanie jakościowe łącza i usługi:
  • badanie i klasyfikacja jakości usługi w oparciu o rekomendację ITU-T Y.15414,
  • bezpieczeństwo łącza,
  • analiza ataków na łącze,
   • ataki DDoS,
   • ataki DoS,
   • ataki na protokoły trasowania (BGP, vlan spoofing oraz inne),
   • pozostałe ataki na łącze.
 4. badanie statystyczne łącza (uwzględniające badania ilościowe oraz jakościowe), mogące posłużyć jako wejście do procesu reklamacji Użytkownika Końcowego oraz raportowania PT.

Cele strategiczne Projektu

 1. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
  Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem
 2. Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Osi priorytetowej II. E-administracja i otwarty rząd.
 3. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe.
 4. Strategia Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030
  Podniesienie sprawności realizacji zadań państwa poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych i zmianę sposobu działania stosownie do możliwości, jakie stwarza technologia
Kontakt

Wyślij zapytanie

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Administratorem podanych danych osobowych jest SoftCream Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-390, przy ul. Grójeckiej 194/19. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i kontaktów marketingowych, o ile wyrażono na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.