Podmioty publiczne są zobowiązane do przestrzegania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to, że muszą być one zgodne ze Standardem WCAG 2.1, czyli Web Content Accessibility Guidelines. Jest to opublikowany przez organizację W3C standard, który zawiera zbiór zasad, jakimi powinni kierować się twórcy stron internetowych, aby przygotowane przez nich strony były maksymalnie dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne posiadane przez podmioty publiczne powinny być dostępne cyfrowo dla obywateli z niepełnosprawnościami. Oznacza to spełnienie wymagań z tabeli stanowiącej załącznik do ustawy. Tabela jest równoważna standardowi WCAG 2.1 na poziomie AA z wyłączeniem dostarczania napisów na żywo.

Nowa wersja narzędzi Cream Access Testing Tools  -> CATT umożliwia automatyczne testy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji podmiotów publicznych.

Aktualizacja narządzi do automatycznego audytu testów WCAG2.1 dla narzędzia CreamAnalyzer 1.1 zawiera 31 nowych testów.

Włączony ID Opis testu WCAG2.1
1 Alternatywa tekstowa dla grafik (ALT).
2 Alternatywa tekstowa dla appletów.
3 Alternatywa tekstowa dla obiektów osadzonych.
4 Sąsiadujące ze sobą grafika i link tekstowy (efekt jąkania).
5 Użycie list dla grup linków.
6 Elementy aktywne posiadają unikalne identyfikatory.
7 Wskazane zdarzenia myszy muszą mieć alternatywę dla klawiatury.
8 Automatyczne przeładowywanie strony.
9 Automatyczne przekierowania strony.
10 Mechanizm otwierający nowe okno bez udziału użytkownika.
11 Element MARQUEE.
12 Element BLINK.
13 Element BGSOUND.
14 Selektor CSS outline wyłączający fokus.
15 W nagłówku (<head>) znajduje się tytuł TITLE zmieniający się na podstronach.
16 Linki zawierają tekst albo alternatywę tekstową.
17 Na stronie występuje przynajmniej 1 nagłówek poziomu 1.
18 Nagłówki są poprawnie umieszczone na stronie (hierarchia).
19 Określona jest deklaracja języka dla podstron.
20 Pola formularzy posiadają etykiety.
21 Czy rozmiar czcionek w elementach formularzy jest definiowany tylko w jednostkach względnych?
22 Pogrupowane elementy formularzy mają legendę.
23 Elementy ze zdarzeniami powinny mieć określoną rolę, jeżeli nie są to elementyn natywne.
24 Tytuły dla ramek FRAME i IFRAME.
25 Walidacja kodu HTML.
26 Walidacja kodu CSS.
27 Formatowanie przestarzałymi znacznikami HTML, na przykład FONT-FACE.
28 Poprawna deklaracja typu dokumentu.
29 Minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.
30 W arkuszach stylów zdefiniowany kolor dla tła i tekstu.
31 Tabele prezentacyjne mają zdefiniowaną rolę PRESENTATION i nie mają nagłówków.
1001 Obecność deklaracji dostępności
1002 Obecność elementów obowiązkowych w deklaracji dostępności
1003 Obecność linku do deklaracji dostępności na każdej podstronie

Wykonujemy audyty dostępności i udostępniamy narzędzia do automatycznej kontroli procesu dostępności.

Narzędzia CATT umożliwiają wdrożenie procesów kontroli dostępności w instytucjach publicznych. Oprogramowanie dostępne jest na licencji otwartej Fundacja APPCO http://appcosoft.org

Firma SoftCream oferuje wdrożenia integrację oraz szkolenia w zakresie używania systemu CATT.

Zapraszamy do współpracy.

 

Opublikowano:: 20/04/2021


« powrót
Kontakt

Wyślij zapytanie

    Pola oznaczone * są wymagane.

    Administratorem podanych danych osobowych jest SoftCream Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-390, przy ul. Grójeckiej 194/19. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i kontaktów marketingowych, o ile wyrażono na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.