Dziś uruchomiono pierwsze instalacje w ramach programu SAT4EDU w Grecji. Oznacza to, że program finansowany przez Parlament Europejski przeszedł z fazy przygotowania do fazy realizacji. Dzięki niemu kilka tysięcy uczniów w Europie uzyska dostęp do szybszych łączy internetowych, dzięki którym będą mogli w pełni wykorzystywać dostępne zasoby edukacyjne.

Przypomnijmy: SAT4EDU to pilotażowy projekt satelitarnego dostępu szerokopasmowego do Internetu dla szkół z obszarów wykluczonych cyfrowo, finansowany przez Parlament Europejski i wdrażany przez Komisję Europejską.

Projekt SAT4EDU odpowiada na potrzeby europejskich instytucji edukacyjnych znajdujących się w tzw. białych obszarach. Są to miejsca na terenie Unii Europejskiej, gdzie mimo wysiłków, w dalszym ciągu nie oferuje się szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ponadto szanse uzyskanie tego typu usługi są niewielkie – najczęściej wynika to z niskiej gęstości zaludnienia, czynników demograficznych, czy kryteriów geograficznych. Instytucje edukacyjne w małych i odległych miejscowościach nie generują popytu umożliwiającego pokrycie kosztów budowy i utrzymania sieci szerokopasmowej.

Działania konsorcjum pod przewodnictwem polskiej firmy SoftCream obejmują:

  • Instalację sprzętu (anteny SAT4EDU, modemu i rutera / firewala zapewniających transmisję dwukierunkową).
  • Zapewnienie usługi dostępu szerokopasmowego poprzez zawarcie przez konsorcjum stosownej umowy z dostawcą usług dostępu satelitarnego
  • Podłączenie szkolnych wybranych urządzeń i dedykowanej sieci WiFi

Realizacja programu przebiega zgodnie z harmonogramem, co w dobie pandemii samo w sobie jest wyzwaniem – mówi Robert Śmietanka, prezes SoftCream Software. – Jesteśmy dumni z wdrożenia pierwszych instalacji, ponieważ dzięki nim podniesie się jakość kształcenia i dostępność uczniów do usług edukacyjnych. Cieszymy się, że dzięki naszemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zaangażować się w wyrównywanie szans edukacyjnych na tych obszarach, na których dotychczas nie było to możliwe. Przed nami kolejne instalacje, chcemy aby w nowy rok szkolny placówki edukacyjne wkroczyły wyposażone w nasze rozwiązanie – podkreśla Robert Śmietanka.

Instalacje bazują na rozwiązaniu dostarczonym przez firmę SoftCream Software, które opracowane zostało w oparciu o wieloletnie doświadczenie firmy. W skład rozwiązania dostarczonego szkołom wchodzą: zestaw satelitarny, instalowany najczęściej na dachu, dedykowany modem i zapora wraz ze specjalnie opracowanymi elementami ochrony sieci szkolnej (ochrona przed niepożądanymi treściami, w tym przed pornografią oraz zabezpieczenia antywirusowe i antymalware). Obecnie firma negocjuje jeszcze dostarczenie specjalnych zestawów SAT4EDU pracujących z niskoorbitowymi satelitami. W planach są testy nowych rozwiązań, w tym testy porównawcze oraz testy wydajnościowe. Informacje o testach zostaną przekazane w formie raportu Komisji Europejskiej.

Zdjęcie Robert Śmietanka

Robert Śmietanka – prezes zarządu SoftCream Software

Pracujemy obecnie z wybranymi partnerami i dostawcami usług i nie wykluczamy pozyskania kolejnych, którzy się do nas zgłoszą ze swoimi rozwiązaniami, takie podejście gwarantuje nam jakość, stabilność usług oraz spełnienie pozostałych kryteriów, które zostały zapisane w wymaganiach  jakościowych w naszym programie – tłumaczy Robert Śmietanka – Zależy nam na tym, aby szkoły uczestniczące w programie otrzymały od nas również pakiet wsparcia technicznego i pakiet szkoleń z obsługi systemu. Każda ze szkół biorących udział w programie taki pakiet od nas otrzyma – zapewnia Robert Śmietanka.

W najbliższych dniach, kolejne pilotowe instalacje internetu szerokopasmowego zostaną uruchomione w uczestniczących w programie szkołach we Włoszech i w Polsce.

Opublikowano:: 27/07/2021


« powrót
Kontakt

Wyślij zapytanie

    Pola oznaczone * są wymagane.

    Administratorem podanych danych osobowych jest SoftCream Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-390, przy ul. Grójeckiej 194/19. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i kontaktów marketingowych, o ile wyrażono na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.