Firma SoftCream Software wykona na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej  usługi doradcze polegające na wsparciu Zamawiającego w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przygotowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) dotyczącego projektu Modyfikacja Modelu Popytowo-Kosztowego wraz usługą wsparcia.

Logo UKE

Realizacja zamówienia polega na usłudze przygotowania MKP (Model Kosztowo Popytowy) oraz w szczególności systemu komputerowego implementującego MKP (zwanego dalej Systemem MKP) do kolejnej perspektywy finansowej.

Celem aktualizacji jest przyspieszenie procesu wyznaczania białych plam oraz uwzględnienie realizacji celów wynikających z Gigabit Society. Modyfikacja MKP będzie polegała na wprowadzeniu nowych funkcjonalności optymalizujących proces wyznaczania kosztów.

Zamawiający dopuszcza możliwość budowy MKP w oparciu o nowe rozwiązanie, przy czym w takim przypadku nowy system musi posiadać wszystkie dotychczasowe jak i nowe funkcjonalności.

W pracach na rzecz Zamawiającego firma nasza wykorzysta zdobyte doświadczenie podczas realizacji projektu CreamODys

Opublikowano:: 03/11/2021


« powrót
Kontakt

Wyślij zapytanie

    Pola oznaczone * są wymagane.

    Administratorem podanych danych osobowych jest SoftCream Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-390, przy ul. Grójeckiej 194/19. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i kontaktów marketingowych, o ile wyrażono na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.