SoftCream Software wykona rozbudowę Systemu Punkt Informacyjny ds.Telekomunikacji dla UKE

Informujemy, że w dniu 2022-03-04 nasza firma podpisała umowę na realizację projektu rozbudowy Systemu Punkt Informacyjny ds. telekomunikacyjnych dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).  W projekcie wspólnie realizowanym z Adytel S.A. SoftCream Software Sp. z o.o.  jest liderem konsorcjum i odpowiada za całość realizacji zadania przygotowania analizy, projektu implementacji oraz utrzymania wytworzonego systemu. Wartość kontraktu wynosi 12 756 822,00 PLN.SI PIT

„Realizując umowę z UKE będziemy korzystać z doświadczeń nabytych podczas wcześniej realizowanych projektów, pozwoli nam to na optymalne wykorzystanie naszych zasobów i zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa” – mówi Prezes Zarządu spółki Robert Śmietanka.

Przedmiot projektu

System PIT służy do przekazywania przez operatorów sieci telekomunikacyjnych i jednostki samorządu terytorialnego informacji o posiadanej infrastrukturze technicznej (sieciach telekomunikacyjnych). Informacje te udostępniane są innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, zainteresowanym inwestycjami na danym terenie.

System został utworzony w związku z implementacją w polskim prawie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, nr 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. System zbiera i prezentuje  informacje dotyczące infrastruktury technicznej, stawek za zajęcie pasa drogowego oraz warunków dostępu do nieruchomości, przeznaczony dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących inwestycje w sieci telekomunikacyjne.

Pierwsza wersja Systemu PIT powstała w 2018 roku, w celu zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do informacji o:

  1. Procedurach i formalnościach wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,
  2. Istniejącej oraz planowanej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych i ich lokalizacji,
  3. Warunkach dostępu do infrastruktury, w tym także obowiązujących stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego

System PIT posiada konstrukcję wielowarstwową   i jest zorientowany na usługi.

 

Opublikowano:: 04/03/2022


« powrót
Kontakt

Wyślij zapytanie

    Pola oznaczone * są wymagane.

    Administratorem podanych danych osobowych jest SoftCream Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-390, przy ul. Grójeckiej 194/19. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i kontaktów marketingowych, o ile wyrażono na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.